Demografi

Tataristan Cumhuriyeti’nde 3,8 milyon kişi, Kazan’ın da 1000 km yarıçapı çevresinde ise Rusya nüfusunun %50’si yaşamaktadır

2030 Kalkınma Stratejisinin özü insan ve insan kapitalıdır. İnsanlar Tataristan’ın en önemli değeri olup Cumhuriyetimiz yetenekli insanlar yönüyle de zengindir.

İki etnik yapı — Tatarlar ve Ruslar. Tatarca ve Rusça, Cumhuriyeti’nin eşit haklara sahip resmi dilleridir.

 • 3,8 milyon kişi
 • 115 millet
 • 2,4 milyon kişilik emek gücü
 • %76 şehirleşme
 • 30 bin ruble aylık ortalama ücreti

Tataristan’da binden fazla dini cemaat tesbit edilmiştir. Cumhuriyette en yaygın iki din: İslam ve Ortodoks Hristiyanlık olup az miktarda ise Yahudilik, Budizm ve Hinduizmdir kaydedilmiştir.

Yüksek yaşam standardı

Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nun yaşam kalitesi en yüksek olan bölgelerinden biridir*. On temel hayat standardı kriterine göre sonuçlar sürekli yüksek oranda göstermektedir:

 • gelir düzeyi,
 • konut koşulları,
 • sosyal altyapı tesislerinin karşılanması,
 • ekolojik ve iklim şartları,
 • can güvenligi,
 • demografik durum,
 • halk sağlığı ve eğitim seviyesi,
 • toprakların kullanım oranı ve ulaşım altyapısının gelişmesi,
 • ekonomik gelişme seviyesi,
 • küçük ölçekli işletmelerin gelişm seviyesi.

* 2014 RIA değerlendirmesinin analizi

Eğitim ve kapasite geliştirme

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve lise

 • 3 international schools,
 • 1427 okul ve 378 800 öğrenci,
 • 2012 okul öncesi eğitim kurumu
 • Alabuga uluslararası okulu
  Alabuga uluslararası okulu
 • Kazan uluslararası okulu
  Kazan uluslararası okulu

Eğitim

 • Kazan Federal Üniversitesi (Rusya’nın en iyi 50 üniversitesinden biri)
 • 63 yükseköğretim kurumu, 180 000 öğrenci
 • Bilgi teknolojileri gelişim üniversitesi «İnnopolis», 500 öğrenci
 • 102 meslekî ortaöğretim kurumu, 67 500 öğrenci

İşletmelerin ilgi alanlarına göre ve iş verenlerin katılımı ile yatırımcılar için öncelikli gelişme alanlarına kadro hazırlayan 5 eğitim merkezi faaliyet göstermektedir.

 • Yarçallı: makine mühendisliği eğitim merkezi (KAMAZ).
 • Kazan: uçak ve makine mühendisliği eğitim merkezi (Gorbunov Havacılık Üretim Birliğinin «KAPO» ve Kazan Helikopter Fabrikasının «KHP» hava mühendisliği koleji).
 • Tübenkama: petrokimya eğitim merkezi (petrokimya ve petrol arıtma teknik okulunun bünyesinde) faaliyet göstermekte.
 • Alabuga: «Alabuga» özel serbest bölgesi için kadro hazırlayan multidisipliner eğitim merkezi.
 • Sarman köyü: tarım okulu bünyesinde çalışan tarım eğitim merkezi.

WorldSkills Dünya Beceri Yarışması

2019 yılında 45. dünya beceri yarışmaları etkinliklerine Kazan ev sahipliği yapacak.

Kazan, yarışmayı düzenleme hakkını kazanmak için Fransa’nın başkenti Paris ve Belçika’nın Charleroi şehriyle yarıştı.

WorldSkills yarışmaları her iki yılda bir kez farklı bir ülkede düzenlenmektedir. Bu yarışma meslek becerilerini geliştirilmesine yardımcı olan dünya çapındaki en önemli etkinliklerden biri olarak kabul edilmektedir.

2. ve 3. WorldSkills cumhuriyet çapında yarışmaları Kazan’da 2014 ve 2015 yıllarında başarıyla tertiplendi.

İnovatif eğitim

İnnopolis Üniversitesi, Rusya’da konforlu yaşam ve rahat çalışma koşullarına sahip, verildiği kaliteli sosyal hizmetlerin, yüksek gelirli iş imkanların olduğunu, İT uzmanları ve şirketleri için sağlam iş altyapısına sahip olan yeni ve modern bir şehirde bulunmaktadır. Burada yüksek teknoloji alanında en iyi uzmanlaşmış kadroların katılması, cesur inovasyon fikirlerinin doğması, gerçekleştirilmesi ve ileride onların Rusya’nın çağdaş kalkınmasının temeli olmasını sağlayacak bütün şartlar mevcuttur.

İnnopolis Üniversitesi eğitim ve araştırma merkezi, konut kompleksi ve spor tesisinden oluşmaktadır. Öğrenci sayısı yaklaşık 5000, nüfusu ise 155 bin kişi olarak planlanmaktadır.

Tataristan Bilimler Akademisi

Tataristan Bilimler Akademisi 7 bilimsel araştırma enstitüsünü (G.İbragimov Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü, Tatar Ansiklopedi Enstitüsü, Ş. Mercani Tarih Enstitüsü, Arkeoloji Enstitüsü, Uygulamalı Göstergebilim Enstitüsü, Ekolojik sorunlar ve yeraltı kaynaklarının kullanımı Enstitüsü, Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü) ve 2 bilim merkezini (Aile ve Demografi merkezi, İslam Araştırmaları Merkezi) kapsamaktadır.

Sağlık hizmetleri

Tataristan nüfusunun sağlık durumunun yüksek seviyede olmasını sağlamaktadır:

 • nüfusun tıbbi yardım alabilmesini,
 • tıp yüksek teknolojisindeki gelişmeleri,
 • sağlık yardımı kalitesinin artırılmasını sağlamaktadır.

Bugün Tataristan’daki ortalama yaşam süresi Rusya’dakinden 3 yıl daha uzun olup, 72 yaştır.

Tataristan Cumhuriyeti’nin sağlık kurumları nüfusunun sağlık durumunun iyi düzeyde kalması için teşhis, tedavi ve önleyici sağlık hizmetleri sunmaktadır.

 • %19 doğum oranının artması (son 5 yıl sürecinde)
 • 151 sağlık kurumu
 • 75 hastane
 • 42 poliklinik
 • 12 bin doktor

Engellilere yönelik «Ulaşılabılır ortam» federal programı kapsamında deneme alanı olarak seçilen bölgelerden biri de Tataristan oldu. Şu ana kadar Tataristan’da engelliler için uygun sosyal, ulaşım ve teknik altyapı yapıldı, tesisler standartlara göre adapte edildi ve engellilere çeşitli yaşam kolaylıkları sağlandı.

Tataristanda engellilere gelişmiş tıp teknolojileri ve yenilikçi tedavi yöntemleri uygulanılarak özel tıbbi yardım verilmektedir.

Tataristan Cumhuriyeti’nde 27 tıp ihtisas dalı üzerinde gelişmiş teknolojik olarak sağlık hizmetleri sunan 14 sağlık kurumu bulunmaktadır. Onlardan biri 2014 yılında Avrupa’da düzenlenen yarışmada birinci olan, 5 yıldızlı Avrupa kalite belgesine sahip Çocuk Cumhuriyet Klinik Hastanesidir.

©2003—2015 Tataristan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu. Malzemelerin tamamen ya da kısmen kullanılması referans zorunludur.
Sonraki bölüm Развитая инфраструктура

Teşekkür ederiz!

Bilgileriniz sorumlu personele gönderilmiştir. 24 saat içinde sizinle irtibata geçeceğiz