Başarıya dört adım

Yatırım Kalkınma Ajansına başvurarak istediğiniz bütün hizmetleri «tek pencere» sisteminde sunulan teknoloji şeklinde alabilirsiniz.

Yatırımcının adımları

 • Projenin stratejisinin hazırlanması

  1. Elinizdeki mevcut yatırım potansiyelini verimli kullanabilmeniz için piyasa araştırması yapılacak.
  2. Aşağıda sayılan bilgiler verilecek:
   • Tataristan Cumhuriyeti’nin altyapısı ve hammadde potansiyeli, temel sanayi dalları;
   • Devlet tarafından sağlanan girişimcilik destek programları;
   • Tataristan Cumhuriyeti’nde vergi muafiyetleri.
  3. Tataristan Cumhuriyeti’nin piyasasında verimli faaliyet gösterebilmeniz için uygun stratejileri seçmenizde yardım edilecek.
  4. Üretimde ihtiyaç duyulan hammaddenin temini aşamalarında yardımcı olunacak.
  5. Projeyi gerçekleştirmeniz için gereken üreticiler ve hizmet sunucuları seçilecek.
  6. Proje için gerekli olan resmi belgelerin hazırlanması sürecinde, idareler ve devlet kurumları ile görüşmelerinizde yardım edilecek.
 • Yatırım sahasının seçmesi

  1. Verdiğiniz bilgiler ve projenin teknik özellikleri esas alınarak iş yapmanız için uygun saha gösterilecek
  2. Yatırım yapılacak sahanın daha detaylı tanıyabilmeniz ve doğru karar verebilmeniz için sanayi bölgelerini görmenize ve incelemenize imkan sağlanacak.
 • İşletme örgütlenmesi

  1. Yatırım projesinin gerçekleşmesi sürecinde aşağıdaki konularda ortaya çıkabilecek problemlerin çözümünde danışmanlık hizmeti verilecektir:
   • нvergi ve hukuk kanunları;
   • projenin finansmanı;
   • devlet teşvik alanları;
   • kadro temini.
  2. Yatırım projenizin gerçekleşme sürecindeki bütün önemli aşamalarda size eşlik edilecek. Ajansın görevlileri tarafından optimal iş planınız hazırlanacak ve gereken idarelerle görüşmelerinizde yardım edilecektir.
  3. Ticari işletme tipini seçmenizde ve ticaret sicil kaydı için gerekli evrakların hazırlamanızda yardımcı olunulacaktır.
 • Yatırımcının eşlik etmesi

  1. Gerşekleştirilen veya gerçekleştirilmiş olan projelerin yatırımcısı otomatik olarak Tataristan Cumhuriyeti Yatırımcılar Kulübünün üyesi olmaktadır
  2. Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansının ücretsiz desteği
  3. Gelecekte, Tataristan bölgesinde projelerin geliştirilmesi için bilgi desteği
  4. Soruların ve sorunların konuşulması ve çözülmesi için üç ayda bir cumhuriyetin liderliği, ilgili bakanlık ve kurumların katılımı ile resmi olmayan ortamda düzenlenen kulüp toplantıları
  5. Bölgesel, federal ve uluslararası düzeyde cumhuriyetin iş faaliyetlerine katılmaya davet etmesi

Bize ulaşın

Yatırım projeniz için potansiyel alanı seçmenize yardımcı olmamıza müsaade edin.

Insaf Galeev
Insaf Galeev

Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı
Insaf.Galiev@tatar.ru

Ya da iletişim bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede sizinle irtibata geçeceğiz.

Ajansla iletişim
©2003—2015 Tataristan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu. Malzemelerin tamamen ya da kısmen kullanılması referans zorunludur.
Sonraki bölüm Развитая инфраструктура

Teşekkür ederiz!

Bilgileriniz sorumlu personele gönderilmiştir. 24 saat içinde sizinle irtibata geçeceğiz